当前位置:首页 >> 高中作文 >> 容易读错的字一览表

容易读错的字一览表


容易读错的字一览表
A
1.挨紧ü i 5.不谙水性ü n 9.拗口令ào 2.挨饿受冻ái 6.熬菜ü o 3.白皑皑ái 7.煎熬áo 4.狭隘ài 8.鏖战áo

B
1.纵横捭阖 bǎ i 4.同胞 bü o 7.薄纸 báo 10.奔波 bō 13.包庇 bì 16.刚愎自用 bì 19.针砭 biü n 22.剥削 bō xu? 25.停泊 b? 2.稗官野史 bài 5.炮羊肉 bü o 8.并行不悖 b?i 11.投奔 b?n 14.麻痹 bì 17.复辟 bì 20.屏气 bǐ ng 23.波涛 bō 26.淡薄 b? 3.扳平 bü n 6.剥皮 bü o 9.蓓蕾 b?il? i 12.迸发 b?ng 15.奴颜婢膝 bìx? 18.濒临 b? n 21.摒弃 bìng 24.菠菜 bō 27.哺育 bǔ

C
1.粗糙 cü o 5.偏差 chü 9.刹那 chà 13.羼水 chàn 17.徜佯 cháng 2.嘈杂 cáo 6.差距 chü 10.差遣 chü i 14.场院 cháng 18.绰起 chü o 3.参差 c? nc? 7.搽粉 chá 11.谄媚 chǎ n 15.一场雨 cháng 19.风驰电掣 ch? 4.差错 chü 8.猹 chá 12.忏悔 chàn 16.赔偿 cháng 20.瞠目结舌 ch? ng

21.乘机 ch?ng 25.鞭笞 ch? 29.踟蹰 chíchú 33.不啻 chì 37.崇拜 ch?ng 41.黜免 chù 45.凄怆 chuàng 49.瑕疵 c? 53.淙淙流水 c?ng 57.蹉跎 cuō tu?

22.惩前毖后 ch?ng 26.痴呆 ch? 30.奢侈 chǐ 34.叱咤风云 chìzhà 38.惆怅 ch?uchàng 42.揣摩 chuǎ i 46.啜泣 chu? 50.伺候 cì 54.一蹴而就 cù 58.挫折 cu?

23.惩创 ch?ngchuü ng 24.驰骋 ch? ng 27.痴心妄想 ch? 31.整饬 chì 28.白痴 ch? 32.炽热 chì 36.憧憬 chō ng 40.相形见绌 chù 44.创伤 chuü ng 48.宽绰 chu? 52.从容 c?ng 56.忖度 cǔ ndu?

35.忧心忡忡 chō ng 39.踌躇 ch?uchú 43.椽子 chuán 47.辍学 chu? 51.烟囱 cō ng 55.璀璨 cuǐ

D
1.呆板 dü i 5.殚精竭虑 dü n 9.当(本)年 dàng 13.缔造 dì 17.订正 dìng 21.踱步 du? 2.答应 dü 6.虎视眈眈 dü n 10.追悼 dào 14.掂掇 díü nduo 18.恫吓 d?ngh? 3.逮老鼠 dǎ i 7.肆无忌惮 dàn 11.提防 d? 15.玷污 diàn 19.句读 d?u 4.逮捕 dài 8.档案 dàng 12.瓜熟蒂落 dì 16.装订 dìng 20.兑换 duì

E
1.阿谀? yú 2.婀娜? nu? 3.扼要?

F
1.菲薄 f? i 2.沸点 f?i 3.氛围 f? n 4.肤浅 fū

5.敷衍塞责 fū yǎ ns? 9.辐射 fú

6.仿佛 fú

7.凫水 fú 11.随声附和 fùh?

8.篇幅 fú

10.果脯 fǔ

G
1.准噶尔 gá 5.提供 gō ng 9.供认 g?ng 13.骨朵 gū 17.桎梏 gù 21.刽子手 guì 2.大动干戈 g? 6.供销 gō ng 10.口供 g?ng 14.骨气 gǔ 18.粗犷 guǎ ng 22.聒噪 guō 3.诸葛亮 g? 7.供给 gō ngjǐ 11.佝偻 gō ul?u 15.蛊惑 gǔ 19.皈依 gu? 4.脖颈 g? ng 8.供不应求 gō ngyìng 12.勾当 g?u 16.商贾 gǔ 20.瑰丽 gu?


1.哈达 hǎ 2.尸骸 hái 6.干涸 h? 3.稀罕 han 7.一丘之貉 h? 11.蛮横 h?ng 15.糊口 hú 19.豢养 huàn 23.阴晦 huì 27.和泥 hu? 4.引吭高歌 háng 8.上颌 h? 12.飞来横祸 h?ng 16.囫囵吞枣 húlún 20.病入膏肓 huü ng 24.污秽 huì 28.搅和 hu?

5.沆瀣一气 hàngxi? 9.喝彩 h? 13.发横财 h?ng 17.华山 huà

10.负荷 h? 14.一哄而散 h?ng

18.怙恶不悛 hùquü n

21.讳疾忌医 huìjí 22.诲人不倦 huì 25.混水摸鱼 hún 29.豁达 hu? 26.混淆 hùnxiáo 30.霍乱 hu?

J
1.茶几 j? 2.畸形 j? 3.羁绊 j? 4.羁旅 j?

5.放荡不羁 j? 9.汲取 jí 13.嫉妒 jí 17.一触即发 jí 21.觊觎 jìyú 25.信笺 jiü n 29.渐染 jiü n 33.缴纳 jiǎ o 37.结冰 ji? 41.桔梗 ji? 45.长颈鹿 jǐ ng 49.劲旅 jìng 53.韭菜 jiǔ 57.咀嚼 jǔ ju? 61.龃龉 jǔ yǔ 65.角色 ju? 69.倔强 ju?jiàng 73.诡谲 ju? 77.龟裂 jū n 81.隽秀 jùn

6.无稽之谈 j? 10.即使 jí 14.棘手 jí 18.脊梁 jǐ 22.成绩 jì 26.歼灭 jiü n 30.眼睑 jiǎ n 34.校对 jiào 38.反诘 ji? 42.押解 ji?

7.跻身 j? 11.开学在即 jí 15.贫瘠 jí 19.人才济济 jǐ 23.事迹 jì 27.草菅人命 jiü n 31.间断 jiàn 35.开花结果 ji? 39.拮据 ji?jū 43.情不自禁 j? n 47.强劲 jìng 51.抓阄 jiū

8.通缉令 j? 12.疾恶如仇 jí 16.狼藉 jí 20.给予 jǐ yǔ 24.雪茄 jiü 28.缄默 jiü n 32.矫枉过正 jiǎ o 36.事情结果 ji? 40.攻讦 ji? 44.根茎叶 j? ng 48.劲敌 jìng 52.针灸 jiǔ 56.狙击 jū 60.沮丧 jǔ 64.隽永 juàn 68.角逐 ju? 72.一蹶不振 ju? 76.细菌 jū n 80.竣工 jùn

46.杀一儆百 jǐ ng 50.痉挛 jìng 54.内疚 jiù 58.循规蹈矩 jǔ 62.前倨后恭 jù 66.口角 ju? 70.崛起 ju? 74.矍铄 ju? 78.俊杰 jùn

55.既往不咎 jiù 59.矩形 jǔ 63.镌刻 juü n 67.角斗 ju? 71.猖獗 ju? 75.攫取 ju? 79.崇山峻岭 jùn

K
1.同仇敌忾 kài 5.恪守 k? 2.不卑不亢 kàng 6.倥偬 kǒ ngzǒ ng 3.坎坷 k? 7.会计 kuài 4.可汗 k?hán 8.窥探 ku?

9.傀儡 kuǐ

L
1.邋暹 lü ta 5.唠叨 láo 9.勒紧 l? i 13.罪行累累 l? i 17.打量 liáng 21.寂寥 liáo 2.拉家常 lá 6.落枕 lào 10.擂鼓 l?i 14.擂台 l?i 3.丢三落四 là 7.奶酪 lào 11.赢弱 l?i 15.罹难 lí 19.撩水 liü o 23.趔趄 li?qi? 4.书声琅琅 láng 8.勒索 l? 12.果实累累 l?i 16.潋滟 liàn 20.撩拨 liáo 24.恶劣 li?

18.量入为出 liàng 22.瞭望 liào

25.雕镂 l?u

26.贿赂 lù

27.棕榈 lǘ

28.掠夺 l??

M
1.抹桌子 mü 5.联袂 m?i 2.阴霾 mái 6.闷热 m? n 3.埋怨 mán 7.扪心自问 m?n 11.靡费 mí 15.酩酊 mǐ ngdǐ ng 19.蓦然回首 m? 4.耄耋 màodi? 8.愤懑 m?n 12.萎靡不振 mǐ 16.荒谬 mìù 20.牟取 m?u

9.蒙头转向 m? ng 10.蒙头盖脸 m?ng 13.静谧 mì 17.脉脉 m? 21.模样 mú 14.分娩 miǎ n 18.抹墙 m?

N
1.羞赧 nǎ n 5.气馁 n? i 9.亲昵 nì 2.呶呶不休 náo 6.拟人 nǐ 10.拈花惹草 niü n 3.泥淖 nào 7.隐匿 nì 11.宁死不屈 nìng 4.口讷 n? 8.拘泥 nì 12.泥泞 nìng

13.忸怩 niǔ ní

14.执拗 niù

15.驽马 nú

16.虐待 n??

O
1.偶然ǒ u

P
1.扒手 pá 5.滂沱 pü ngtu? 9.炮烙 páolu? 13.澎湃 p?ngpài 17.否极泰来 pǐ 21.剽窃 piü o 25.居心叵测 pǒ 29.奴仆 pú 33.瀑布 pù 2.迫击炮 pǎ i 6.彷徨 páng 10.胚胎 p? i 14.纰漏 p? 18.媲美 pì 22.饿殍 piǎ o 26.糟粕 p? 30.风尘仆仆 pú 34.一曝十寒 pù 3.心宽体胖 pán 7.炮制 páo 11.香喷喷 p?n 15.毗邻 pí 19.扁舟 piü n 23.乒乓 p? ngpü ng 27.解剖 pō u 31.玉璞 pú 4.蹒跚 pán 8.咆哮 páoxiào 12.抨击 p? ng 16.癖好 pǐ 20.大腹便便 pián 24.湖泊 pō 28.前仆后继 pū 32.匍匐 púfú

Q
1.休戚与共 q? 5.岐途 qí 9.关卡 qiǎ 13.虔诚 qián 17.勉强 qiǎ ng 2.蹊跷 q? qiü o 6.绮丽 qǐ 10.悭吝 qiü n 14.天堑 qiàn 18.强求 qiǎ ng 3.祈祷 qí 7.修葺 qì 11.掮客 qián 15.戕害 qiü ng 19.牵强附会 qiǎ ng 23.怯懦 qi? 27.衾枕 q? n 4.颀长 qí 8.休憩 qì 12.潜移默化 qián 16.强迫 qiǎ ng 20.襁褓 qiǎ ng 24.提纲挈领 qi? 28..倾盆大雨 q? ng

21.翘首远望 qiáo 22.讥诮 qiào 25.锲而不舍 qi? 26.惬意 qi?

29.引擎 qíng 33.黢黑 qū 37.通衢大道 qú 41.债券 quàn

30.亲家 qìng 34.水到渠成 qú 38.龋齿 qǔ 42.商榷 qu?

31.曲折 qū 35.清癯 qú 39.兴趣 qù 43.逡巡 qū n

32.祛除 qū 36.瞿塘峡 qú 40.面面相觑 qù 44.麇集 qún

R
1.围绕 rào 5.仍然 r?ng 2.荏苒 r? nrǎ n 6.冗长 rǒ ng 3.稔知 r? n 4.妊娠 r?nsh? n

S
1.缫丝 sü o 5.芟除 shü n 9.赡养 shàn 2.稼穑 jiàs? 6.潸然泪下 shü n 10.折本 sh? 3.堵塞 s? 7.禅让 shàn 11.慑服 sh? 15.教室 shì 19.束缚 shùfù 23.瞬息万变 shùn 27.虽然 su? 4.刹车 shü 8.讪笑 shàn 12.退避三舍 sh? 16.有恃无恐 shì 20.刷白 shuà 24.怂恿 sǒ ngyǒ ng 28.鬼鬼祟祟 suì

13.海市蜃楼 sh?n 14.舐犊之情 shì 17.狩猎 sh?u 21.游说 shuì 25.塑料 sù 29.婆娑 suō 18.倏忽 shū 22.吸吮 shǔ n 26.簌簌 sù

T
1.趿拉 tü 5.体已 t? 9.殄灭 tiǎ n 2.鞭挞 tà 6.孝悌 tì 10.轻佻 tiü o 3.叨光 tü o 7.倜傥 tìtǎ ng 11.调皮 tiáo 4.熏陶 táo 8.恬不知耻 tián 12.妥贴 ti?

13.请帖 ti? 17.湍急 tuü n

14.字贴 ti? 18.颓废 tuí

15.恸哭 t?ng 19.蜕化 tuì

16.如火如荼 tú 20.囤积 tún

W
1.逶迤 w? iyí 2.违反 w?i 3.崔嵬 w?i 7.斡旋 w? 4.冒天下之大不韪 w? i 8.深恶痛绝 wùju?

5.为虎作伥 w?ichü ng 6.龌龊 w?chu?

X
1.膝盖 x? 5.纤维 xiü nw?i 9.勾股弦 xián 13.叶韵 xi? 7.不朽 xiǔ 21.自诩 xǔ 25.眩晕 xuànyùn 29.驯服 xùn 2.檄文 xí 6.翩跹 xiü n 10.鲜见 xiǎ n 14.纸屑 xi? 18.铜臭 xiù 22.抚恤金 xù 26.炫耀 xuàn 30.徇私舞弊 xùn 3.狡黠 xiá 4.厦门 xià 8.垂涎三尺 xián 12.采撷 xi? 16.省亲 xǐ ng 20.长吁短叹 xū 24.煦暖 xù 28.戏谑 xu?

7.屡见不鲜 xiü n 11.肖像 xiào 15.机械 xi? 19.星宿 xiù 23.酗酒 xù 27.洞穴 xu?

Y
1.倾轧 yà 5.筵席 yán 2.揠苗助长 yà 6.百花争妍 yán 3.殷红 yü n 7.河沿 yán 11.佯装 yáng 4.湮没 yü n 8.偃旗息鼓 yǎ n 12.怏怏不乐 yàng 16.发疟子 yào 20.陶冶 y? 24.笑靥 y?

9.奄奄一息 yǎ n 10.赝品 yàn 13.安然无恙 yàng 17.耀武扬威 yào 21.呜咽 y? 14.杳无音信 yǎ o 18.因噎废食 y? 22.摇曳 y?

15.窈窈 yǎ otiǎ o 19.揶揄 y?yú 23.拜谒 y?

25.甘之如饴 yí 29.自怨自艾 yì 33.络绎不绝 yì 37.熠熠闪光 yì 41.应承 yìng 45.黑黝黝 yǒ u 49.愉快 yú 53.娱乐 yú 57.囹圄 yǔ 61.熨贴 yù 65.断瓦残垣 yuán 69.晕船 yùn

26.颐和园 yí 30.游弋 yì 34.造诣 yì 38.一望无垠 yín 42.应用文 yìng 46.良莠不齐 yǒ u 50.始终不渝 yú 54.伛偻 yúlǚ 58.参与 yù 62.寓情于景 yù 66.苑囿 yuàny?u 70.酝酿 yū nniàng

27.迤逦 yǐ lǐ 31.后裔 yì 35.友谊 yì 39.荫凉 yìn 43.应试教育 yìng 47.迂回 yū 51.逾越 yú 55.舆论 yú 59.驾驭 yù 63.鹜蚌相争 yù 67.头晕 yū n

28.旖旎 yǐ nǐ 32.奇闻轶事 yì 36.肄业 yì 40.应届 y? ng 44.邮递员 y?u 48.向隅而泣 yú 52.年逾古稀 yú 56.尔虞我诈 yú 60.家喻户晓 yù 64.卖儿鬻女 yù 68.允许 yǔ n

Z
1.扎小辫 zü 5.载歌载舞 zài 9.臧否 zü ngpǐ 13.谮言 z?n 17.咋呼 zhü 21.择菜 zhái 25.精湛 zhàn 29.着慌 zháo 33.折腾 zh? 37.铁砧 zh? n 2.柳荫匝地 zü 6.怨声载道 zài 10.宝藏 zàng 14.憎恶 z? ng 18.挣扎 zhá 22.占卜 zhü n 26.颤栗 zhàn 30.沼泽 zhǎ o 34.动辄得咎 zh?jiù 38.日臻完善 zh? n 3.登载 zǎ i 7.拒载 zài 11.确凿 záo 15.赠送 z?ng 19.札记 zhá 23.客栈 zhàn 27.高涨 zhǎ ng 31.召开 zhào 35.蛰伏 zh? 39.甄别 zh? n 4.载重 zài 8.暂时 zàn 12.啧啧称赞 z? 16.驻扎 zhü 20.咋舌 z? 24.破绽 zhàn 28.涨价 zhǎ ng 32.肇事 zhào 36.贬谪 zh? 40.箴言 zh? n

41.缜密 zh? n 45.症候 zh?ng 49.踯躅 zhízhú 53.质量 zhì 57.中听 zhō ng 61.啁啾 zhō u 65.撰稿 zhuàn 69.卓越 zhu?

42.赈灾 zh?n 46.诤友 zh?ng 50.近在咫尺 zhǐ 54.脍炙人口 zhì 58.中肯 zh?ng 62.压轴 zh?u 66.谆谆 zhū n 70.啄木鸟 zhu?

43.症结 zh? ng 47.挣脱 zh?ng 51.博闻强识 zhì 55.鳞次栉比 zhì 59.刀耕火种 zh?ng 63.贮藏 zhù 67.弄巧成拙 zhuō 71.着陆 zhu?

44.拯救 zh? ng 48.脂肪 zh? 52.标识 zhì 56.对峙 zhì 60.胡诌 zhō u 64.莺啼鸟啭 zhuàn 68.灼热 zhu? 72.穿着打扮 zhu?

73.恣意 zì

74.浸渍 zì

75.作坊 zuō

76.柞蚕 zu?


赞助商链接
更多相关文档:

容易读错的字音一览表

容易读错的字音一览表_初一语文_语文_初中教育_教育专区。中考语文容易读错的...初中生容易读错的字音集... 13页 免费 最容易读错的字音 5页 1下载券 ...

容易读错的字一览表

容易读错的字一览表_文学_高等教育_教育专区。高考必备容易读错的字一览表 A 白雪皑皑ái 嗷嗷áo 待哺 谙习ān 腌臜ā zā 佶(诘)屈聱牙 jí áo 翁媪ǎo...

容易读错的字一览表

容易读错的字一览表_高中作文_高中教育_教育专区。容易读错的字一览表许荣琴编制 A 1.挨āi紧 2.挨á i 饿受冻 3.白皑 皑á i 4.狭隘 à i 5.不谙...

容易读错的字一览表

容易读错的字一览表 (按音序排列) 音字 正误 kǎi 举例 音字 正 误 举 例 撑 chēng zhǎng 支撑、撑腰 瞠 chēng táng 瞠目结舌 骋 chěng pìn 痴...

容易读错的字一览表

(xián)三尺 容易读错的字一览表 A 1.挨紧 āi 2.挨饿受冻 ái 3.白皑皑 ái 4.狭隘 ài 5.不谙水性 ān 6.熬菜 āo 7.煎熬 áo 8.鏖战 áo 9....

容易读错的字一览表

容易读错的字一览表_行政公文_工作范文_应用文书。容易读错的字一览表容易读错的字一览表 25.鞭笞 chī 28.白痴 chī 31.整饬 chì 26.痴呆 chī 29.踟蹰 ...

容易读错的字一览表、多音字

容易读错的字一览表、多音字_调查/报告_表格/模板_实用文档 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 容易读错的字一览表、多音字_调查/报告_表格/模板_实用文档。...

容易读错的字一览表

容​易​读​错​的​字​一​览​表 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档容易读错的字一览表 A 1. 挨紧ü i 2. 挨饿受冻á i 3. 白...

容易读错的字一览表

容易读错的字一览表 1.挨紧 2.挨饿受冻 3.白皑皑 1.挨紧 āi 2.挨饿受冻 ái 3.白皑皑 ái 4.狭隘 5.不谙水性 6.熬菜 4.狭隘 ài 5.不谙水性 ā...

更多相关标签:
网站地图

文档资料共享网 nexoncn.com copyright ©right 2010-2020。
文档资料共享网内容来自网络,如有侵犯请联系客服。email:zhit325@126.com